Akışkanlar Laboratuvarı

Laboratuvar Sorumlusu : Prof. Dr. Bedii Özdemir

Laboratuvar Çalışanları (Akademik Ünvan Sırasına Göre)
Prof. Dr. Bedii Özdemir

Prof. Dr. Bedii Özdemir tarafından 1994 yılında kurulan laboratuvarda, çalkantılı tepkimeli akışlar, aerodinamik ve aeroakustik gibi çok geniş bir yelpazeye yayılmış konu başlıklarında kuramsal, deneysel ve sayısal araştırmalar yapılmaktadır. Deneysel çalışmalar ağırlıklı olarak küt-cisim aerodinamiği ve jet akışlarının sesaltı ve sesüstü rejimlerde çalışılmasını kapsamaktadır. Hesaplamalı akışlar üzerindeki çalışmalar, turbomakinalar, yanma, yüzey tepkimeleri ve çok-fazlı katılaşan akışları içermekte olup, LES benzetimleri ve ILDM kimyasal tepkime kinetiği indirgeme yöntemleri ile desteklenmektedir. Kuramsal çalışmalar akışların hidrodinamik kararlılıkları ve bunların zamana bağlı hesaplamalarda giriş koşullarının belirlenmesinde kullanımı üzerine odaklanmıştır.

Laboratuar Çalışma Alanları

Deneysel Araştırmalar

 • Sesaltı Akışlar
  • Aerodinamik akışlar
  • Jet akışları
 • Sesüstü Akışlar
  • Dış aerodinamik akışlar
  • Jet akış ve duvar etkileşimleri

Hesaplamalı Araştırmalar

 • Araç aerodinamiği
 • Aeroakustik
 • Turbomakineler
 • Tepkimeli akışlar
  • Yanma
  • Yüzey tepkimeleri
  • Tepkimeli çok-fazlı akışlar

Kuramsal Araştırmalar

 • Hidrodinamik kararlılık

Laboratuvarda Yapılmış veya Yapılmakta Olan Önemli Projeler

 • Buzdolaplarında Poliüretan Köpük Tepkimesi ve Enjeksiyonunun Modellenmesi (2013-2015)
 • Sanayi Bakanlığı tarafından 01213.STZ.2012-1sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Evsel Ocakları Akış ve Yanma Analizleri, (2011-2013)
 • Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 110M506 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Evsel Fırın Brülörler Akışı ve Yanma Analizleri, (2011-2013)
 • Arçelik A.Ş. tarafından desteklenmiştir.
 • Deneyler ve Modelleme Ön Rulmanları Tutan Kanatçıklarında Buzlanma Önleyici Jetlerinin Performans İncelemesi (2011-2011)
 • TEI Motor Sanayii A.Ş. tarafından desteklenmiştir.
 • Reaktif Simülasyonu Nitrasyon Fırınlarındaki Tepkimeli Akışların Benzetimi (2010-2013)
 • Robert BOSCH San. Tic. tarafından desteklenmiştir.
 • Yüksek Performanslı Düşük Gürültülü Endüstriyel Tip Aksiyel Fan Tasarımı (2009-2013)
 • Sanayi Bakanlığı tarafından 00452.STZ.2009-2 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Dizel Motorları Emisyonların Azaltılması için ILDM ve CFD yöntemlerinin Kullanımı (2006-2008)
 • Türk Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından 106M228 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Gaz Türbini Yakma LES Uygulaması (2001-2005)
 • Alexander von Humboldt Vakfı tarafından desteklenmiştir.
 • Araçlarda Ana Gövde ve Aksesuarlarında Sürüklenmeye Bağlı
 • Yakıt Tüketimi (2000-2003)
 • TÜBİTAK ve TOFAŞ Ar-Ge (FIAT iştiraki) tarafından MISAG-163 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Düşük NOx Yanma Kontrolü için Lazer Kaynaklı Floresanların Eksoz Gazı Geribeslemeli Yakıcılarda Kullanımı (1998-1999)
 • Alexander von Humboldt Vakfı tarafından desteklenmiştir.
 • Roket Aerodinamiği ve Model Geometri üzerinde Jet Etkileri Çalışması (1997-1998)
 • TÜBİTAK tarafından MISAG-98 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Yan Jetler tarafından Üretilen Döngüsellik (1997-1999)
 • Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından 97M201 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Yüksek Saldırı Açılarında Akış Kararsızlıkları ve Döngüsel Etkileşimleri (1997-1998)
 • SAGE tarafından 97M202 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Roketlerde Hedef Çevresinde Saçılımın Azaltılması (1997-1998)
 • Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından 97K121540 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Roketlerin Uçuş Kararlılığının Arttırılması ve Hedef Çevresinde Saçılımlarının Azaltılması (1996-1998)
 • İTÜ Araştırma Fonu tarafından AF711 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Sesüstü Jet / Duvar Etkileşimleri (1995-1997)
 • SAGE tarafından 95M909 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.
 • Yan Jets ile Crossflow aerodinamik (1995-1997)
 • SAGE tarafından 95M910 sözleşme numarası ile desteklenmiştir.

tei diesel car2 mirror lnf flox car1 lnf2 ntr car3