Profesörler

Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu
 
Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu
Web: http://akademi.itu.edu.tr/dikicioglu
E-posta: dikicioglu@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2482
Oda: 231
Çalışma Alanları:
 • Kaynak metallürjisi, İmal usülleri, Malzeme bilimi
Prof. Dr. Ata Muğan
 
Prof. Dr. Ata Muğan
Web: http://akademi.itu.edu.tr/mugan
E-posta: mugan@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2723
Oda: 308
Çalışma Alanları:
 • Mekanik, Hesaplamalı Mekanik, Deneysel Mekanik, Hesaplamalı Dinamik, Sonlu Elemanlar Yöntemleri, Ağsız Yöntemler, Yapısal Analiz, Optimizasyon, Mekatronik, Raylı Taşıtlar, Elektrikli Taşıtlar, Hibrid Taşıtlar, Hesaplamalı Nano Mekanik, Moleküler Dinamik, Moleküler Mekanik, Biyomekanik
Prof. Dr. Ayşegül Abuşoğlu
 
Prof. Dr. Ayşegül Abuşoğlu
Web: http://akademi.itu.edu.tr/abusoglu/
E-posta: abusoglu@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2684
Oda: 507
Çalışma Alanları:
 • Atıktan Enerji Üretimi, Kentsel Atık Yönetimi, Kojenerasyon ve Trijenerasyon Sistemlerinin Analiz ve Optimizasyonu, Birleşik Isı ve Güç Üretim Sistemleri, Termodinamik, Termoekonomi
Prof. Dr. Bedii Özdemir
 
Prof. Dr. Bedii  Özdemir
Web: http://www.akis.itu.edu.tr
E-posta: bozdemir@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 285 30 01 /
Oda: Ayazağa
Çalışma Alanları:
 • Çalkantılı Akışlar, Yanma, Tepkimeli Akışlar, Yüzey Tepkimeleri, İki Fazlı Akışlar, Sesaltı ve Sesüstü Aerodinamik ve Karışım Akışları, Aeroakustik, Eksenel ve Radyal Fan ve Pompa Tasarımı, Uskur Tasarımı
Prof. Dr. Celaletdin Ergun
 
Prof. Dr. Celaletdin Ergun
Web: http://web.itu.edu.tr/ergunce/
E-posta: ergunce@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2438
Oda: 233
Çalışma Alanları:
 • Plasma synthesis of nano / micro particles, Smart nanoparticles for cancer diagnosis and treatment, Thermal and non-thermal plasmas, Piezo materials for smart structures, Spray pyrolysis, Biomaterials
Prof. Dr. Cemal Baykara
 
Prof. Dr. Cemal Baykara
Web: baykaracem@itu.edu.tr
E-posta: baykaracem@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2405
Oda: 410
Çalışma Alanları:
 • Makine Tasarımı ve Makine Elemanları ; Kompozit Malzemeler ; İçten Yanmalı Motorlar
Prof. Dr. Cengiz Tahir Bodur
 
Prof. Dr. Cengiz Tahir Bodur
Web: http://akademi.itu.edu.tr/bodurce/
E-posta: bodurce@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2408
Oda: 232
Çalışma Alanları:
 • Seramikler, Malzeme mekaniği
Prof. Dr. Cevat Erdem İmrak
 
Prof. Dr. Cevat Erdem İmrak
Web: http://akademi.itu.edu.tr/imrak/
E-posta: imrak@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2576
Oda: 224
Çalışma Alanları:
 • Makina tasarımı, nümerik analiz, yapısal analiz, sonlu elemanlarla modelleme ve analiz, sınır elemanlarla modelleme ve analiz, eşzamanlı mühendislik, bilgisayar destekli mühendislik, asansör teknolojileri, vinç ve kren konstrüksiyonu.
Prof. Dr. Ekrem Tüfekçi
 
Prof. Dr. Ekrem  Tüfekçi
Web:
E-posta: tufekcie@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2650
Oda: 218
Çalışma Alanları:
 • Katı cisimlerin mekaniği, Elastisite teorisi, Kompozit malzemelerin mekaniği, Stabilite teorisi Mukavemet , Kiriş teorisi, Yerel olmayan elastisite,
Prof. Dr. Emin Fuad Kent
 
Prof. Dr. Emin Fuad Kent
Web:
E-posta: kente@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2573
Oda: 522
Çalışma Alanları:
 • Termodinamik
Prof. Dr. Erkan Ayder
 
Prof. Dr. Erkan Ayder
Web: http://web.itu.edu.tr/aydere
E-posta: aydere@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2498
Oda: 419
Çalışma Alanları:
 • Pompalar, Kompresörler, Su Türbinleri, Su Türbinleri Model Deneyleri,
  Pompaların Tüm Alan Karakteristikleri, CFD, HAD
Prof. Dr. Ersan Üstündağ
 
Prof. Dr. Ersan Üstündağ
Web: http://faculty.itu.edu.tr/ustundager
E-posta: ustundager@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 /
Oda: 232
Çalışma Alanları:
 • Machine Learning, Finite Element Modeling, Residual Stress, X-ray and Neutron Diffraction, Damage Prognosis, Non-destructive Evaluation, Mechanical Properties, Composites, Industry 4.0, Process Simulation
Prof. Dr. Haluk Erol
 
Prof. Dr. Haluk Erol
Web: http://web.itu.edu.tr/erolha
E-posta: erolha@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2578
Oda: 420
Çalışma Alanları:
 • Makina Dinamiği ve Tasarımı, Titreşim Ölçümleri ve Titreşim Kontrolu, Titreşim Yalıtımı,
  Endüstriyel Akustik ve Gürültü Kontrolu, Susturucu Tasarımı, Çevresel Gürültü Ölçümleri ve Gürültü Kontrolü
Prof. Dr. Hasan Güneş
 
Prof. Dr. Hasan Güneş
Web: http://web.itu.edu.tr/guneshasa
E-posta: guneshasa@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2707
Oda: 439
Çalışma Alanları:
 • Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Turbomakinalar
Prof. Dr. Hikmet Kocabaş
 
Prof. Dr. Hikmet Kocabaş
Web: http://akademi.itu.edu.tr/kocabash
E-posta: kocabash@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2468
Oda: 428
Çalışma Alanları:
 • Sonlu Elemanlar Yöntemi, Mekanizmalar, Makina Parçaları ve Aksesuarları, Makina Tasarımı, CAD/CAM, Taşıt Mühendisliği ve Teknolojisi
Prof. Dr. İlker Murat Koç
 
Prof. Dr. İlker Murat Koç
Web: http://akademi.itu.edu.tr/kocilk
E-posta: kocilk@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2685
Oda: 213
Çalışma Alanları:
 • Yapısal Titreşim, Akustik; Sistem Dinamiği ve Kontrol, Mekatronik Uygulamalar, Robotik; Dokunsal Algılama, Biyotriboloji, Sürtünme Uyarılı Titreşimler, Triboloji; Hidrolik ve Pnömatik Sistemlerin Kontrolü
Prof. Dr. Kadir Kırkköprü
 
Prof. Dr. Kadir Kırkköprü
Web: http://web.itu.edu.tr/kirkkopruk
E-posta: kirkkopruk@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2467
Oda: 417
Çalışma Alanları:
 • Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Turbomakinalar, Isı Transferi, Polimer Akışlar, Reaktif Gaz Dinamiği
Prof. Dr. Kenan Yüce Şanlıtürk
 
Prof. Dr. Kenan Yüce Şanlıtürk
Web: http://web.itu.edu.tr/sanliturk
E-posta: sanliturk@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2281
Oda: 432
Çalışma Alanları:
 • Yapı Dinamiği, Kanatlı Disklerin Titreşimleri, Modal Analiz, Endüstriyel Uygulamalar İçin Yazılım Geliştirme, İleri Teknoloji Seramikleri
Prof. Dr. Levent Trabzon
 
Prof. Dr. Levent Trabzon
Web: http://www.mems.itu.edu.tr
E-posta: levent.trabzon@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2437
Oda: 232
Çalışma Alanları:
 • Surface Treatments and Science, Plasma Nitriding, Nano-Materials and Technology, Thin Film Deposition (Sculptured Thin Films), MEMS, NEMS, Microfluidics, Bio-materials, Microsystem Design and Modeling.
Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi
 
Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi
Web: http://web.itu.edu.tr/~kuddusi/
E-posta: kuddusi@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2452
Oda: 519
Çalışma Alanları:
 • Termodinamik, Isı Geçişi, Isı Geçişinde Sayısal Yöntemler, Mikro Ölçekli Isı Geçişi, Mikrokanal, Constructal Teorisi
Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı
 
Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı
Web:
E-posta: arpacial@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2415
Oda: 309/5
Çalışma Alanları:
 • Mukavemet, Deneysel Gerilme Analizi, Yapısal Titreşim, Gürültü, Dinamik Titreşim Absorberleri, Mekanik, Sonlu Eleman Analizi, Modal ve Yapısal Analizler, Gemi Titreşimleri
Prof. Dr. Mehmet Salih Dokuz
 
Prof. Dr. Mehmet Salih Dokuz
Web: http://web.itu.edu.tr/~dokuzme/
E-posta: dokuzme@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2504
Oda: 307
Çalışma Alanları:
Prof. Dr. Mesut Gür
 
Prof. Dr. Mesut Gür
Web: http://akademi.itu.edu.tr/mesutgur
E-posta: mesutgur@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2476
Oda: 536
Çalışma Alanları:
 • Termodinamik, Isı Geçişi, Yanma/Gazlaştırma Teknikleri, Kurutma ve Proses Tekniği, Mikro Kanallar, Fan ve Pompalar, Isıtma-Soğutma-Havalandırma Teknolojileri, Endüstriyel Fırınlar
Prof. Dr. Murat Vural
 
Prof. Dr. Murat Vural
Web: http://akademi.itu.edu.tr/vuralmu/
E-posta: vuralmu@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2500
Oda: 232
Çalışma Alanları:
 • İmalat Teknolojsi, Kaynak Mühendisliği, Konstrüksiyonların Tasarım ve İmalatı, Malzemelerin Kaynak Sırasındaki Davranışı, Kaynak Personelinin Eğitimi ve Sertifikalandırılması, Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği.
Prof. Dr. Mustafa Bakkal
 
Prof. Dr. Mustafa Bakkal
Web: http://web.itu.edu.tr/bakkalmu
E-posta: bakkalmu@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2775
Oda: 236
Çalışma Alanları:
 • Design, analysis, modeling and testing of composite & hybrid structures, Lightweight design for automotive industry, Materials removal process test and modeling, Manufacturing and characterization of bulk metallic glasses (BMG), Advanced Manufacturing Process and their modeling, Thermomechanical processes of metal
Prof. Dr. Mustafa Özdemir
 
Prof. Dr. Mustafa Özdemir
Web: http://web.itu.edu.tr/ozdemirmu4
E-posta: ozdemirmu4@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2403 / 2544
Oda: 542 - 244
Çalışma Alanları:
 • Termodinamik, Isı Geçişi, Gözenekli Ortamda Isı Geçişi ve Akış, Kaynama, Yoğuşma, Isı Boruları, Isıl Enerjinin Depolanması, Isı Değiştiricileri, ORC Güç Üretimi, Soğutma
Prof. Dr. Nurdil Eskin
 
Prof. Dr. Nurdil Eskin
Web:
E-posta: eskinn@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2407
Oda: 506
Çalışma Alanları:
 • Termodinamik, Isı Geçişi, Isıtma-Soğutma-Havalandırma-İklimlendirme (HVAC) Teknolojileri, Endüstriyel Fırınlar,  İki fazlı Akışlar (Kaynama, Yoğuşma), Akışkan yataklı Kazanlar ve temiz yakma teknolojileri,  Yanma/Gazlaştırma Teknikleri, Yenilenebilir Enerji Uygulamaları 
Prof. Dr. Özgen Akalın
 
Prof. Dr. Özgen Akalın
Web: http://web.itu.edu.tr/akalin/
E-posta: akalin@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 285 34 59 /
Oda: MOB-316(Ayazağa)
Çalışma Alanları:
 • Otomotiv Tribolojisi; Segman-silindir sürtünmesi ve yağlaması, Taşıt Dinamiği ve Simülasyonu,Pnömatik Tekerleklerin Mekaniği, İçten Yanmalı Motorların Dinamiği ve Titreşimi
Prof. Dr. Özgür Turhan
 
Prof. Dr. Özgür Turhan
Web: http://www.akademi.itu.edu.tr/turhanoz
E-posta: turhanoz@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2406
Oda: 434
Çalışma Alanları:
 • Elastik Uzuvlu Makinaların Dinamiği, Stabilite Teorisi, Lineer ve Lineer Olmayan Titreşim Teorisi, Sürekli Ortamların Titreşimleri, Optimizasyon Yöntemleri, Robot Kinematik ve Dinamiği
Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
 
Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu
Web: http://akademi.itu.edu.tr/onbasiogl1
E-posta: onbasiogl1@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2455
Oda: 537
Çalışma Alanları:
 • Hesaplamalı Isı ve Kütle Geçişi, Türbülans Modelleri, Yüksek Sıcaklıkta Isı Geçişi, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Prof. Dr. Şafak Yılmaz
 
Prof. Dr. Şafak Yılmaz
Web: http://akadem.itu.edu.tr/yilmazsaf/
E-posta: yilmazsaf@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2439
Oda: 235
Çalışma Alanları:
 • Malzemelerin mekanik davranışı, İmalat teknolojileri, Karma malzemeler, Sonlu elemanlar yöntemi
Prof. Dr. Vahit Mermertaş
 
Prof. Dr. Vahit  Mermertaş
Web:
E-posta: mermertas@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2486
Oda: 449
Çalışma Alanları:
 • Sonlu Elemanlar Yöntemi, Makina Dinamiği, Sürekli Sistemlerin Titreşimleri, Dinamik Stabilite, Sayısal Çözüm Yöntemleri
Prof. Dr. Yakup Erhan Böke
 
Prof. Dr. Yakup Erhan Böke
Web: http://akademi.itu.edu.tr/boke/
E-posta: boke@itu.edu.tr
Telefon: +90 212 293 13 00 / 2713
Oda: 220
Çalışma Alanları:
 • Yanma, Isı Tekniği, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği