imkanlar
23
Haz 2020
COVID-19 Salgını Sürecinde Staj İşlemleri

Makina Fakültesi Makina Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği Programı, mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin COVID-19 salgını sürecinde staj işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak aşağıdaki kurallar belirlenmiş ve Fakülte Kurulu'nun 22/06/2020 tarih ve 3 sayılı toplantısında onaylanmıştır.


1. Mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin çevrimiçi staj yapmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda staj yapacak öğrencilerin staj içeriklerinin “Makina Mühendisliği Uygulamaları” çerçevesinde, en az bir Makina Mühendisinin danışmanlığında proje esaslı (Ar-Ge, ürün, imalat prosesi vb. geliştirme) olması önerilmektedir.

2. Mezuniyet aşamasında olmayan ve fiziki olarak staj yapmak isteyen öğrencilerin stajlarını salgın sonrasına ertelemeleri tavsiye edilmektedir. Ancak talep eden öğrenciler, stajlarını yaparken, yaşanan pandemi nedeniyle TC. Cumhurbaşkanlığı’nın ilan ettiği tüm pandemi kurallarına uyacağını, bireysel ve toplumsal tehlikelere neden olacak davranışlardan kaçınacağını ve tüm oluşabilecek sorumlulukların kendime ait olduğunu kabul ve beyan etmek şartıyla stajlarını fiziki olarak yapabilirler.

3. Stajları salgın nedeniyle yarıda kalmış öğrenciler, stajlarının sadece eksik kısmını yapmakla yükümlüdürler.

4. Staj başvurusunun stajın başlamasının planlandığı tarihten en az on beş gün önce yapılması zorunludur.
5. Mezuniyet aşamasında olmayan öğrenciler için staj süresi, mevcut staj esaslarında belirtilen süre ile aynıdır.

6. Fakültemizin mevcut staj esasları geçerliliğini korumaktadır.

7. Tamamlanan stajların raporları, İTÜ Genel Staj Esaslarına uygun olarak hazırlanacak, ilgili belgeler PDF formatında Ninova’da açılan staj dersine yüklenecektir.  Birden fazla staj raporu teslim etmek isteyen öğrenciler, raporları tek bir dosyada birleştirerek sisteme yüklemelidirler.