Misyon, Vizyon ve Onur Sözü

Misyon
Ulusal ve uluslararası kuruluşların her kademesinde başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, güncel teknolojiyi izleyebilen, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, çağdaş makina ve imalât mühendisleri yetiştirmek; Yapacağı evrensel standartlardaki temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile ülkenin teknolojik ufuklarını genişletmede ve kalkınmasında öncü olmak, yaptığı araştırmaları yayınlayarak bilime ve topluma katkıda bulunmaktır.

Vizyon
Ulusal ve uluslararası boyutta çağdaş ve önder bir fakülte olarak makine ve imalat mühendisliği bilim ve teknolojisinin odağı olmaktır.

Akademik Onur Sözü
Tüm öğrencilik yaşamım süresince,

Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, diğer üniversite çalışanları ve arkadaşlarımla, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki içinde olmaya,
İnsanlar arasında her ne nedenle olursa olsun ayrım yapmamaya, her türlü görüşe anlayışlı davranmaya,
Kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlardan kaçınmaya,
Akademik etkinliklerde etik kurallara uymaya,
onur sözü veririm.