İdari Kadro


 Ad Soyad  Görev  E-posta  Tel  Dahili
Gülnar_Türkhan  Gülnar Türkhan  Fakülte Sekreteri    +90 212 293 13 00
user_avatar_empty  Oya Balcı  Bölüm Sekreteri  balcio@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2705
user_avatar_empty
 Ümran Özkurt  Dekanlık Sekreteri  umranozkurt@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2411
user_avatar_empty
 Canan Yıldız  Öğrenci İşleri  yildizcan@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2416
user_avatar_empty
 Keriman Süzen  Öğrenci İşleri  topac@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2416
Gamze_Altun
 Gamze Altun  Yazı ve Özlük İşleri  atasevenga@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2589
Nesim_Eren
 Nesim Eren  Yazı ve Özlük İşleri  nesim.eren@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2505
Ramazan_Kansu
 Ramazan Kansu  Yazı ve Özlük İşleri    +90 212 293 13 00  2505
Zekeriye_Kaplan
 Zekeriya Kaplan  Yazı ve Özlük İşleri    +90 212 293 13 00  2505
Dilek_Gürel
 Dilek Gürel  Ayniyat İşleri  bulundu@itu.edu.tr
 +90 212 293 13 00  2410
Coşkun_Altun
 Coşkun Altun  Maaş İşleri  altunco@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2563
user_avatar_empty
 Neziha Toprakçı  Satınalma ve
Hesap İşleri
 neziha@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2401
user_avatar_empty
 Osman Kandemir  Kalite Geliştirme kandemiros@itu.edu.tr
 +90 212 293 13 00  2694
Fatma_İnal
 Fatma İnal  Kütüphane  inalf@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2163
Osman_Aytaç
 Osman Aytaç  Kütüphane  aytaco@itu.edu.tr  +90 212 293 13 00  2163
user_avatar_empty
 Yaşar Öztürk  Güvenlik Amiri    +90 212 293 13 00  2561
user_avatar_empty
 Pınar Yıldırım Staj, Burs, Erasmus,
Öğrenci Projeleri ve Danışmanlığı
 pinaryildirim@itu.edu.tr
 +90 212 293 13 00  2419
user_avatar_empty  İlknur Tüysüz  Staj, Burs, Erasmus,
Öğrenci Projeleri ve Danışmanlığı
   +90 212 293 13 00  2419
Mehmet_Nehir
 Mehmet Nehir  Öğrenci Staj Atölyesi    +90 212 293 13 00  2515
Emrah_Uğuzcan
 Emrah Uğuzcan Dr. Keskin Keser Eğitim ve Araştırma Laboratuvarı
   +90 212 293 13 00  2422
user_avatar_empty
 Vedat Güneş  Öğrenci Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  2215
Eyüp_Ataseven
 Eyüp Ataseven  Hidromekanik Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  2502
Salman_Benli
 Selman Benli  Isı ve Kütle Transferi Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  2544
Mehmet_Ziya_Kumcu
 Mehmet Ziya Kumcu  Isı Tekniği Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  2458
Niyazi_Güven
 Niyazi Güven  Isı Tekniği Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  2458
Edip_Yalçın
 Edip Yalçın  Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  
Erdal_Dinç
 Erdal Dinç  İdare Amiri    +90 212 293 13 00  
Osman_Çelebi
 Osman Çelebi  Metalografi Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  2409
Selçuk_Kılıç
 Selçuk Kılıç  Metalografi Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  2428
Ali_Harput
 Ali Harput  Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  
user_avatar_empty
 Faruk Arslan  Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  
Gazi_Dalkın
 Gazi Dalkın  Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı      
Mustafa_Özcan
 Mustafa Özcan  Motorlar ve Taşıtlar Laboratuvarı    +90 212 293 13 00  
Ferdi_Özmutlu
 Ferdi Özmutlu Otomatik Kontrol Labıratuvarı
   +90 212 293 13 00  2414
Mustafa_Tatlı
 Mustafa Tatlı  Ofset Atölyesi    +90 212 293 13 00  2562
Vedat_Ali_Aksu
 Vedat Ali Aksu Uygulamalı Makina Projesi Laboratuvarı
   +90 212 293 13 00  2562
İsmail_Köprübaşı
 İsmail Köprübaşı  Marangoz Atölyesi    +90 212 293 13 00  2425
Mustafa_Büyük
 Mustafa Büyük  Marangoz Atölyesi    +90 212 293 13 00  2425
İsmail_Ünal
 İsmail Ünal  Kalorifer    +90 212 293 13 00  2556
İsa_Cigaoğlu
 İsa Cigaoğlu  Memur    +90 212 293 13 00  2705
Atilla_Ünal
 Atilla Ünal Bilgisayar Laboratuvarı
   +90 212 293 13 00  
Macit_Gül
 Macit Gül  Elektrik Teknisyeni    +90 212 293 13 00  
Murtaza_Işık
 Murtaza Işık  Güvenlik    +90 212 293 13 00  
user_avatar_empty
 Atilla Ergin  Kütüphane      
user_avatar_empty
 Şefika Özbudak  Dekanlık Sekreteri    +90 212 293 13 00  2411