Fakülte İş Akış Dokümanları

Satın Alma İş Süreci

Ayniyat İş Süreci

Maaş İşleri İş Süreci

Öğrenci İşleri İş Süreci

1- SEK 08-01-02-04.01 BİTİRME ÖDEVİ-BİTİRME TASARIM PROJESİ SÜRECİ
1a Bitirme Ödevi Bitirme Tasarım Projesi Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Bitirme Ödevi Bitirme Tasarım Projesi Süreci Visio

1c ÖİDB Bitirme Ödevi Bitirme Tasarim Projesi Süreci

2- SEK 08-01-02-04.02 BURS İŞLEMLERİ SÜRECİ
1a Burs İşlemleri Süreci Ana Çatı

1b Fakülte TMDK Burs İşlemleri Süreci
1c Burslar ve Yurtlar Koordinatörlüğü Burs İşlemleri Süreci

3- SEK 08-01-02-04.03 ÇAP KREDİ DÜŞÜRME SÜRECİ

1a Ana Çatı Çap Kredi Düşürme Süreci
1b Fakülte TMDK Çap Kredi Düşürme Süreci
1c ÖİDB Çap Kredi Düşürme Süreci

4- SEK 08-01-02-04.04 ÇAP, YANDAL ve YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
1a Ana Çatı Çap Yandal ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci
1b ÖİDB Çap Yandal ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci

1c Fakülte TMDK Çap Yandal ve Yatay Geçiş Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci

5- SEK 08-01-02-04.05 ÇEŞİTLİ ÖĞRENCİ ETKİNLİKLERİ SÜRECİ

1a Ana Çatı Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görevlendirme Süreci
1b Fakülte TMDK Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görevlendirme Süreci
1c Öğrenci Dekanlığı Çeşitli Öğrenci Etkinlikleri Görevlendirme Süreci
1d İTÜ Rektörlüğü Etkinlikleri Görevlendirme Süreci

6-SEK 08-01-02-04-06 ÖĞRENCİ DANIŞMANI ATANMASI SÜRECİ

7- SEK 08-01-02-04-07 DERS BAŞARI DEĞERLENDİRME ve DUYURU SÜRECİ

8- SEK 08-01-02-04.08 DERS PLANLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ

1a Ana Çatı Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci
1b Fakülte TMDK Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci
1c ÖİDB Ders Planlarının Güncellenmesi Süreci

9- SEK 08-01-02-04.09 DERS PROGRAMLARI HAZIRLAMA SÜRECİ
1a Ders Programları Hazırlama Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Ders Programları Hazırlama Süreci
1c ÖİDB Ders Programları Hazırlama Süreci

10-SEK 08-01-02-04.10 DERSİN ÖN KOŞULLARININ GÜNCELLENMESİ SÜRECİ
1a Dersin Ön- Koşullarının Güncellenme Süreç Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Dersin Ön Koşullarının Güncellenme Süreci
1c ÖİDB Dersin Ön Koşullarının Güncellenme Süreci

11-SEK 08-01-02-04.11 DERS DENKLİK SÜRECİ
1a Ders Denkliği Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Ders Denkliği Süreci
1c ÖİDB Ders Denkliği Süreci

12-SEK 08-01-02-04.12 ERASMUS GİDEN ÖĞRENCİ SÜRECİ
1a Erasmus Süreci Ana Çatı
1b AB Erasmus Süreci
1c Fakülte Erasmus Süreci
1d ÖİDB Erasmus Süreci

13-SEK 08-01-02-04-13 GÖZETMEN GÖREVLENDİRME SÜRECİ

15-SEK 08-01-02-04.15 İZİN SÜRECİ
1a Ana Çatı İzin Süreci
1b Fakülte TMDK İzin Süreci
1c ÖİDB İzin Süreci

16-SEK 08-01-02-04.16 KREDİ DEĞİŞİKLİĞİ SÜRECİ
1a Kredi Değişikliği Süreci Ana- Çatı
1b Fakülte TMDK Kredi Değişikliği Süreci
1c ÖİDB Kredi Değişikliği Süreci

17-SEK 08-01-02-04.17 MAZERET SINAVI SÜRECİ
1a Mazeret Sınavı Talebi Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Mazeret Sınavı Talebi Süreci
1c ÖİDB Mazeret Sınavı Talebi Süreci

18-SEK 08-01-02-04.18 DİPLOMA ALMA VE MEZUNİYET (DİPLOMA) TÖRENİ SÜRECİ
1a Ana Çatı Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Töreni Süreci
1b Fakülte TMDK Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Töreni Süreci
1c ÖİDB Diploma Alma ve Mezuniyet Diploma Töreni Süreci

19-SEK 08-01-02-04.19 ÖĞRENCİ DİSİPLİN SORUŞTURMASI SÜRECİ
1a Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci Ana Çati
1b Fakülte TMDK Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci
1c ÖİDB Öğrenci Disiplin Soruşturması Süreci

20-SEK 08-01-02-04-20 ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ SEÇİMİ SÜRECİ

21-SEK 08-01-02-04.21 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'YE GELEN) SÜRECİ
1a Özel Öğrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Özel Öğrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci
1c ÖİDB Özel Öğrenci (İTÜ'ye Gelen) Süreci

22-SEK 08-01-02-04.22 ÖZEL ÖĞRENCİ (İTÜ'DEN GİDEN) SÜRECİ
1a Özel Öğrenci (İTÜ'den Giden) Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Özel Öğrenci (İTÜ'den Giden) Süreci
1c ÖİDB Özel Öğrenci (İTÜ'den Giden) Süreci

23-SEK 08-01-02-04.23 SINAV SONUCUNA İTİRAZ SÜRECİ

1a Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci Süreci
1c ÖİDB Sınav Sonuçlarına İtiraz Süreci

24-SEK 08-01-02-04-24 STAJ İŞLEMLERİ SÜRECİ

25-SEK 08-01-02-04.25 TEKNİK GEZİ SÜRECİ
1a Teknik Gezi Süreci Ana Çatı
1b Fakülte TMDK Teknik Gezi Süreci
1c SKS Teknik Gezi Süreci

26-SEK 08-01-02-04.26 LİSANS DERS İNTİBAK İŞLEMLERİ SÜRECİ
1a Ana Çatı Lisans Ders İntibak İşlemleri Süreci
1b Fakülte TMDK Lisans Ders İntibak İşlemleri Süreci
1c ÖİDB Lisans Ders İntibak İşlemleri Süreci

27-SEK 08-01-02-04.27 YENİ DERS AÇMA KAPAMA SÜRECİ
1a Ana Çatı Yeni Ders Açma ve Kapatma Süreci
1b Fakülte TMDK Yeni Ders Açma ve Kapatma Süreci
1c ÖİDB Yeni Ders Açma ve Kapatma Süreci

29-SEK 08-01-02-04.29 AKADEMİK TAKVİM OLUŞTURMA SÜRECİ
1a A
na Çatı Akademik Takvim Oluşturma Süreci
1b_Fakülte TMDK Akademik Takvim Oluşturma Süreci
1c OİDB Akademik Takvimi Oluşturuma Süreci
1d YDY Akademik Takvimi Oluşturuma Süreci

30-SEK 08-01-02-04.30 LİSANS PROGRAM AÇMA SÜRECİ
1a  Ana Çatı Lisans Program Açma Süreci
1b Fakülte Lisans Program Açma Süreci
1c ÖİDB Lisans Program Açma Süreci

35-SEK 08-01-02-04.35 FİNAL SINAV PROGRAMI OLUŞTURMA SÜRECİ

60-SEK 08-01-02-04.60 YKS ve YURT DIPI ÖĞRENCİ KONTENJANLARININ BELİRLENMESİ SÜRECİ
1a Ana Çatı YKS ve Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci
1b Fakülte TMDK YKS ve Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci
1c ÖİDB YKS ve Yurt Dışı Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Süreci

61-SEK 08-01-02-04.61 İTÜ İÇİ YATAY GEÇİŞ, ÇAP VE YANDAL BAPVURU VE KABUL SÜRECİ
1a Anaçatı İTÜ İçi Yatay Geçiş Çap ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci
1b Fakülte İTÜ İçi Yatay Geçiş Çap ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci
1c ÖİDB İTÜ İçi Yatay Geçiş Çap ve Yandal Başvuru ve Kabul Süreci

Özlük İşleri İş Süreci

Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu Kararları İş Süreci-Fakülte Sekreteri

Yazı İşleri İş Süreci